Quyết tâm hoàn thành được 3 chỉ tiêu thu ngân sách

Theo baohaiquan.vn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, các đơn vị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm phải đạt được 3 mục tiêu mà Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện trong năm 2016.

Công chức Hải quan quản lý hàng đầu tư làm thủ tục cho doanh nghiệp. Nguồn: PV.
Công chức Hải quan quản lý hàng đầu tư làm thủ tục cho doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Theo đó, toàn Cục phải hoàn thành tối thiểu chỉ tiêu thu NSNN 103.800 tỷ đồng; Hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra sau thông quan với số thuế tăng thu 950 tỷ đồng; Hoàn thành chỉ tiêu xử lý nợ thuế và thu hồi nợ thuế 261,333 tỷ đồng.         

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng phòng Thuế XNK- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15-11, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thu nộp NSNN đạt 85.728,955 tỷ đồng, đạt 83,63% so với chỉ tiêu kế hoạch 102.500 tỷ đồng, (đạt 107,90% so với cùng kỳ năm 2015). Với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn phấu tối thiểu 103.800 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh còn phải thu 18.072 tỷ đồng.

 Đối với chỉ tiêu về kiểm tra sau thông quan, hiện nay toàn Cục đã ban quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế tăng thu trên 1.800 tỷ đồng, tăng 500% so với cùng kỳ năm 2015, đạt gần gấp đôi chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao 950 tỷ đồng.

 Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đặt ra các mục tiêu và giải pháp để các đơn vị thuộc và trực thuộc phấn đấu hoàn thành.

Theo đó, từng đơn vị thuộc và trực thuộc nghiên cứu kỹ từng nội dung tại công văn số 9680/TCHQ-TXNK ngày 7-10-2016 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2016 và kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại buổi họp trực tuyến ngày 4-10-2016 để quán triệt đến từng Đội, Tổ, từng CBCC, đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, bám sát tình hình thực tế tại từng đơn vị, triển khai đồng bộ đảm bảo đạt chỉ tiêu thu NSNN năm 2016 mà Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, bổ sung cho từng đơn vị.

Song song với đẩy mạnh công tác thu NSNN, các đơn vị đồng thời thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng, giảm nợ đọng, nhất là các khoảng nợ phát sinh sau ngày 01-7-2013, quyết tâm thu hồi để nộp NSNN kịp thời, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu NSNN bằng tất cả các giải pháp.           

Tiếp tục tạo thuận lợi, thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong nội bộ. Đặc biệt, mở rộng triển khai áp dụng cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành do Cục xây dựng tại các đơn vị hải quan cửa khẩu để rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trong cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan tại đơn vị về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Thuế số 106/2016/QH13, các Nghị định của Chính phủ để doanh nghiệp biết đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ mà Luật pháp đã quy định, kết hợp với việc đối thoại để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK.

Tiếp tục làm việc với từng doanh nghiệp để nắm bắt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; lắng nghe những khó khăn để tháo gỡ ngay các vướng mắc nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động XNK của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong nghiệp vụ chuyên môn, căn cứ công văn số 9680/TCHQ-TXNK ngày 7-10-2016 của Tổng cục Hải quan về việc giao cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu hồi và xử lý nợ các tờ khai phát sinh trước ngày 1-1-2016 có khả năng thu hồi trên 240 tỷ đồng; quyết tâm đến ngày 31-12-2016 không để nợ thuế tăng cao hơn nợ thuế tại thời điểm ngày 31-12-2015.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu cho các Chi cục Hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan đến ngày 31-12-2016 phải thu hồi và xử lý xong các khoản nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 1-1-2016 có khả năng thu hồi…