Giảm thuế thu nhập cá nhân với người mắc bệnh hiểm nghèo


Tổng cục Thuế vừa có văn bản trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Người nộp thuế gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo được xem xét giảm thuế TNCN. Nguồn: internet
Người nộp thuế gặp khó khăn do bệnh hiểm nghèo được xem xét giảm thuế TNCN. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 49445/CT-TTHT ngày 25/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo của bà Đào Thị Kim Hoa (Tây Hồ, Hà Nội).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, theo Điều 5 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn, việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp bà Đào Thị Kim Hoa bị mắc bệnh ung thư phải sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Các chi phí thực tế phát sinh trong năm tính thuế về khám chữa bệnh, mua và sử dụng thuốc của bà Hoa (có đầy đủ hóa đơn, chứng từ) theo đúng chỉ định của bác sỹ thì được xem xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục thuế quận Tây Hồ xem xét thực tế hồ sơ của người nộp thuế và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định.