Giao chỉ tiêu phân bổ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản 345/TCT-DNL gửi các cục thuế địa phương về việc phân bổ nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu năm 2017.

Dự kiến thuế BVMT với xăng dầu điều tiết về NSTW sẽ giảm về 0 trong năm 2019. Ảnh: Đức Minh
Dự kiến thuế BVMT với xăng dầu điều tiết về NSTW sẽ giảm về 0 trong năm 2019. Ảnh: Đức Minh

Theo Tổng cục Thuế, tại Khoản 3 điều 1 Thông tư 326/2016/TT-BTC quy định: "Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trên cơ sở sản lượng xăng dầu trong nước sản xuất, bán ra trong kỳ kế hoạch so với sản lượng xăng, dầu kế hoạch do doanh nghiệp đầu mối bán ra.

Tỷ lệ phần trăm (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 37,2%, thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ điều tiết do Quốc hội quyết định. Tỷ lệ (%) xăng dầu nhập khẩu năm 2017 so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường năm 2017 là 62,8%, thực hiện điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hạch toán phân bổ nguồn thu thuế BVMT đối với sản phẩm xăng, dầu năm 2017 giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo đúng quy định.

Theo tính toán của Tổng cục Thuế, dự kiến số thu thuế BVMT xăng dầu nhập khẩu trong năm 2017 vào khoảng 27.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu này dự kiến sẽ giảm về 0 sau 3 năm tới, khi trong nước đã tự sản xuất xăng dầu đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu dùng.

Năm 2015, 2016, tỷ trọng xăng dầu sản xuất trong nước chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ. Dự kiến, từ tháng 7/2017, khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại thì tỷ trọng sản xuất xăng dầu trong nước sẽ tăng lên thành 53% trong năm 2017 và 91% vào năm 2019.

Khi đó, cùng với Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Khánh Hòa, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn thì xăng dầu sản xuất trong nước sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước. Qua đó, dự báo khả năng nguồn thu thuế BVMT với xăng dầu nhập khẩu mà ngân sách trung ương hưởng 100% sẽ giảm dần và từ sau năm 2019 sẽ không còn