Giao dịch tiền mặt: Gia tăng mối lo về rửa tiền và tham nhũng

PV.

Vấn đề giao dịch chủ yếu dùng tiền mặt hiện nay của Việt Nam đang khiến không ít tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tỏ ra lo ngại.

Việc lạm dụng tiền mặt ở Việt Nam rất nguy hiểm, nhấn mạnh điều này, bà Virginia B.Foote- Hội đồng quản trị doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Những nền kinh tế dựa nhiều vào tiền mặt dễ dẫn đến những vấn nạn như tham nhũng nhỏ đến rửa tiền quy mô lớn đều phổ biến và khó đối phó hơn.

Tại 10 nước có tỷ lệ tiêu dùng không dùng tiền mặt hàng đầu, có tới hơn 80% số giao dịch được thực hiện mà không dùng tiền mặt, trong khi đó con số này ở Việt Nam chỉ mới đạt 3%. Hành vi rửa tiền sẽ lộ rõ trong những giao dịch giá trị lớn như: đất đai, xe cộ và hàng hóa giá trị khác được chi trả bằng tiền mặt.

“Việc giao dịch bằng tiền mặt giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhà nước có thể tạo môi trường cho những hành vi hối lộ, tạo quy trình kế toán, kiểm toán đáng không minh bạch, chưa đáp ứng chuẩn quốc tế”, bà Virginia B.Foote nhấn mạnh.

Cũng theo bà Virginia B.Foote, cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng để trả phí dịch vụ, lệ phí, đóng thuế, thanh toán tiền điện, tiền nước và các khoản mua sắm lớn… sẽ là phương thức quan trọng để giảm chi phí sản xuất, cũng như đẩy lùi nguy cơ về tham nhũng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.