Giới thiệu sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai”


Ra mắt đúng dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021) và Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai 2021, cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai” hy vọng góp phần cung cấp cho bạn đọc những tư tưởng và tình cảm lớn, những niềm vui, nỗi trăn trở, ước mong của Người đối với sự nghiệp đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây cũng là tác phẩm ý nghĩa, dâng lên Người nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và tròn 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021). Đồng thời, là biểu hiện sinh động của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ra mắt đúng dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021) và Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai 2021, cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai” hy vọng góp phần cung cấp cho bạn đọc những tư tưởng và tình cảm lớn, những niềm vui, nỗi trăn trở, ước mong của Người đối với sự nghiệp đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang này.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng chống thiên tai là cuộc chiến đấu bền bỉ, liên tục và luôn luôn sẵn sàng, vì vậy trong sự bộn bề gian nan của cuộc kháng chiến trường kỳ, năm nào Người cũng gửi thư nhắc nhở về việc đắp đê, chống lũ, chống hạn, trồng cây gây rừng, không được chủ quan.

Người cũng thường xuyên nhắc nhở các địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần chuẩn bị, sát với tình hình diễn biến mới.

Những tư liệu quý báu thể hiện sự quan tâm của vị lãnh tụ kính yêu với việc bảo vệ đê điều, phòng chống lụt, bão, …đã được Lãnh đạo, cán bộ của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dày công sưu tầm, tuyển chọn trong hơn 200 trang của cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai”.

Công trình thể hiện niềm kính trọng, biết ơn vô hạn của các thế hệ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai với những lời căn dặn, chỉ bảo của Bác, đồng thời góp phần lan tỏa những tư tưởng sâu sắc, giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng chống thiên tai tới mọi tầng lớp nhân dân trong thời đại mới.