Giới thiệu Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2017 (664)


Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2017 (664) xuất bản giữa tháng 9 với nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học phân tích chuyên sâu các vấn đề thời sự, hấp dẫn về kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

Chủ đề của Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2017 là ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ với những bài viết của các nhà quản lý và chuyên gia như:

- Hội nhập quốc tế và sự cần thiết của kiểm soát an ninh tài chính của PGS., TS. Phan Thị Bích Nguyệt (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

- An ninh tài chính và biến động của lạm phát, lãi suất, tỷ giá tiền tệ tại Việt Nam của TS. Nguyễn Đức Độ (Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính).

- An ninh tài chính, tiền tệ tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 của ThS. Phùng Thu Hiền Vân, ThS. Lê Thị Ngọc Tú (Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia).

- Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra của PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế quốc dân).

- Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam của TS. Lê Thị Thùy Vân (Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính).

- Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam của TS. Phạm Tuấn Anh (Đại học Thương mại).

- Kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia tại một số nước của TS. Nguyễn Thị Hải Thu (Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính).

Trang số liệu kinh tế - tài chính tổng hợp các số liệu về thu - chi ngân sách nhà nước, số liệu về thị trường chứng khoán trong nước và thế giới, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường xăng, dầu trong nước và thế giới… trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.

Bên cạnh các bài viết trong Chủ đề, Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2017 còn có các chuyên mục: Phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2017-2020, Nghiên cứu - Trao đổi, Kinh tế - Tài chính quốc tế và Diễn đàn khoa học gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin, kiến thức hữu ích như: Kho bạc Nhà nước phấn đấu đến năm 2020 cơ bản không thực hiện giao dịch bằng tiền mặt của Vũ Đức Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Bình (Kho bạc Nhà nước); Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của TS. Nguyễn Quang Hiện, ThS. Phạm Huyền Trang; Hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam của ThS. Hoàng Thị Thu Hường; Quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam của Phạm Quốc Việt, Nguyễn Hữu Duy; Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán của ThS. Vũ Mai Phương; Chính sách tài khóa ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề đặt ra của ThS. Lê Thị Mai Liên; Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại các nước của TS. Phạm Thái Hà; Áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam của TS. Nguyễn Thị Thu Hằng; Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của TS. Tạ Thị Đoàn; Hiệp định EVFTA và một số vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU của TS. Đặng Thị Huyền Anh; Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường châu Âu của ThS. Hoàng Thị Thúy; Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần làm gì để tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? của ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc; Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp của TS. Hà Xuân Linh, ThS. Trần Thị Thanh Xuân…

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!