Giới thiệu Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2017 (660)


Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2017 (660) xuất bản giữa tháng 7 với nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học phân tích chuyên sâu các vấn đề thời sự, hấp dẫn về kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

Chủ đề của Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2017 là NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỬA ĐỔI 2017 với những bài viết của các nhà quản lý và chuyên gia như:

- Phát huy vai trò của chính sách tài chính trong thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường của PGS.,TS. Lê Xuân Trường (Học viện Tài chính).

- Kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường của ThS. Trần Thị Phương Nhung (Bộ Tài chính).

- Những nội dung mới của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường của ThS. Đỗ Thị Thanh Hương (Bộ Tài chính).

- Điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu của ThS. Lê Thị Loan (Bộ Tài chính).

- Chính sách thuế nhằm bảo vệ môi trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của TS. Nguyễn Đình Chiến (Học viện Tài chính).

- Hướng tới mục tiêu cải cách thuế bảo vệ môi trường của Nguyễn Thị Cúc – Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

- Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng chính sách thuế bảo vệ môi trường của TS. Lê Quang Thuận (Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính).

Bên cạnh các bài viết trong Chủ đề, Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2017 còn có các chuyên mục: Nghiên cứu - Trao đổi, Kinh tế - Tài chính quốc tế và Diễn đàn khoa học gồm nhiều bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin, kiến thức hữu ích như: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công của Việt Nam của TS. Trần Ngọc Hoàng; Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam của PGS.,TS. Đinh Văn Thông; Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ của ThS. Phạm Hồng Nhung; Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của TS. Nguyễn Ngọc Khánh; Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam của ThS. Nguyễn Thanh Tuấn; Kinh nghiệm quản lý rủi ro về thuế của một số nước của TS. Nguyễn Thị Thùy Dương; Chính sách kiểm soát chuyển giá tại Liên bang Nga và bài học cho Việt Nam của ThS. Lê Thanh Hà; Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của ThS. Nguyễn Thị Lan; Cải cách hành chính và định hướng đặt ra của ngành Ngân hàng…

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc!