Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Giữ nguyên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợp


Đó là quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Giữ nguyên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợp.
Giữ nguyên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự án Luật này.

Dự thảo Luật Chứng khoán đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 gồm 10 chương 135 Điều.

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giữ nguyên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp.

Về việc tăng thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho Ủy ban Chứng khoán trong việc thực thi nhiệm vụ để có thể tiệm cận với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán.

Qua thảo luận, những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Luật Chứng khoán tại Kỳ họp 7 đã được tiếp thu và chỉnh lý gồm: Chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng; Chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng; Chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Mô hình của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức hoạt động và chức năng đăng ký giao dịch bảo đảm của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đối với điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với điều kiện về mức vốn điều lệ để được chào bán chứng khoán ra công chúng là 30 tỷ đồng.

Theo Chương trình, dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua Luật Chứng khoán vào ngày 26/11.