Quốc hội:

Xem xét tăng quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước


So với Luật Chứng khoán hiện hành, dự án Luật Chứng khoán sửa đổi được xem xét tại phiên họp chiều 2/4/2019 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có nhiều quy định theo hướng bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp chiều 2/4/2019, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, sửa đổi quan trọng lần này là tạo điều kiện triển khai việc mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình, xây dựng cơ chế cho các bộ ngành trong đàm phán, thương lượng và ký kết các thỏa ước quốc tế.

Theo Thứ trưởng, dự thảo Luật quy định nguyên tắc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thanh tra, xử lý vi phạm theo hướng bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu; hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin của pháp luật về các tổ chức tín dụng; có quyền yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi để xác minh, xử lý các hành vi bị cấm… 

Dự thảo luật cũng quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 3 tỷ đồng đối với tổ chức (hiện tại là 2 tỷ đồng) và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (hiện tại là 1 tỷ đồng) để có chế tài đủ mạnh, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.