Giữ ổn định giá xăng trong tháng 2


Liên Bộ Công Thương-Tài Chính công bố giữ nguyên giá các mặt hàng xăng, dầu trong tháng 2/2019.

Theo đó, sau khi chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Việc trích trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu vẫn được thực hiện như các kỳ điều hành trước.

Tuy nhiên, tại kỳ điều hành này việc chi sử dụng Quỹ bình ổn cao hơn kỳ trước. Xăng E5RON92 chi 1.932 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.673 đồng/lít); Xăng RON95 chi 1.171 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 825 đồng/lít).

Tương tự ở các mặt hàng dầu mức chi cũng tăng nhẹ. Gồm: Dầu diesel chi  1.354 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.003 đồng/lít); Dầu hỏa chi 1.078 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 652 đồng/lít); Dầu mazut chi 1.699 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.196 đồng/kg).