Gỡ vướng hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Theo chinhphu.vn

Nếu người thành lập doanh nghiệp kê khai nội dung "Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú" và "Chỗ ở hiện tại" trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp không tách thành các trường thông tin như biểu mẫu nhưng có đầy đủ các thông tin theo quy định thì cũng có thể xem xét chấp thuận được.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Phùng Thế Khiêm đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Minh Khuyên, tại mục kê khai "Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú" ông Khiêm đã ghi: Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh, mục kê khai "Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú" bắt buộc ghi đúng mẫu: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Khiêm hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị sửa như vậy có hợp lý không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại các Phụ lục từ Phụ lục I-1 đến I-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; trong đó, mục kê khai "Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú" và "Chỗ ở hiện tại" được quy định cụ thể như sau:

"Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:…

Xã/Phường/Thị trấn: …

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …

Tỉnh/Thành phố: …

Quốc gia: …

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …

Xã/Phường/Thị trấn: …

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …

Tỉnh/Thành phố: …

Quốc gia: …".

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật Doanh nghiệp thì một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Khoản 15, Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, trường hợp người thành lập doanh nghiệp kê khai nội dung "Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú" và "Chỗ ở hiện tại" trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp không tách thành các trường thông tin như biểu mẫu nêu trên nhưng có đầy đủ các thông tin theo quy định thì cũng có thể xem xét chấp thuận được.