Gỡ vướng thủ tục gửi kho ngoại quan tại ICD Long Biên

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg của Công ty Cổ phần Hateco Logistics.

ICD Long Biên, thành phố Hà Nội.
ICD Long Biên, thành phố Hà Nội.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan thuộc thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg thì hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại của khẩu nhập nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương được phép chuyển khẩu về làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan được quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn ICD Long Biên đến kho ngoại quan nằm trong cảng cạn thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý thực hiện theo khoản 6 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg đã được gửi kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa, đối với hàng hóa thuộc thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Hateco Logistic được quyền chuyển khẩu hàng hóa về địa điểm làm thủ tục hải quan tại ICD Long Biên thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng vào kho ngoại quan, sau đó xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào thị trường nội địa.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để đưa vào nội địa được quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.