Hải quan Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực với "Ngày Pháp luật Việt Nam"

P.Vũ

Cục Hải quan Bình Dương đã, đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ của Ngành.

Hải quan Bình Dương tham gia ủng hộ công tác phòng chống COVID-19
Hải quan Bình Dương tham gia ủng hộ công tác phòng chống COVID-19

Theo đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày 09/11/2021 được tiến hành từ ngày 23/9/2021 tới ngày 20/11/2021. Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam từ ngày 08/11/2021 - 12/11/2021 với khẩu hiệu: "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đẩu tư kinh doanh; Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.

Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 là ngày 28/8/2021, được tiến hành từ ngày 23/8/2021 tới 23/9/2021; Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 là ngày 10/9/2021, tiến hành từ ngày 20/8/2021 tới 20/9/2021.

Cục Hải quan Bình Dương đã và đang tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp qua các hình thức như: thông qua các Câu lạc bộ, các Chi hiệp hội, các buổi Hội nghị đối thoại, tọa đàm báo đài, website, mail, điện thoại, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi...

Cục thường xuyên cập nhật các bộ thủ tục hành chính đang còn hiệu lực trên website Cục Hải quan Bình Dương, niêm yết công khai trên bảng thông báo tại các đơn vị làm thủ tục hải quan để cộng đồng doanh nghiệp kịp thời tiếp cận, cập nhật và thực hiện thủ tục hải quan.

Đồng thời, tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo điêu kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tăng cường giải đáp các vướng măc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hải quan Bình Dương tích cực thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để kiến nghị sửa đổi nhằm đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong thực thi pháp luật.

Mặt khác, Cục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị như sử dụng seal định vị điện tử, máy soi Container, hệ thống họp trực tuyến... để tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thời gian đi lại, giảm thiểu các chi phí phát sinh.

Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 không những nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người lao động để nắm bắt kịp thời, hiểu đầy đủ, chính xác. Đồng thời, thống nhất văn bản quy phạm pháp luật hải quan, hỗ trợ pháp lý, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mà còn bảo đảm các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, các quy chế quy trình nghiệp vụ hải quan và bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan,