Gỡ vướng thủ tục trong Thông tư 38 về hải quan

Theo chinhphu.vn

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn bổ sung việc thực hiện thủ tục khai báo số container đối với hàng XK phải đóng trong container lạnh và thực hiện báo cáo quyết toán đối với nguyên liệu NK sản xuất XK, nhằm tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên quan đến việc khai báo số container, Bộ Tài chính hướng dẫn, đối với trường hợp khi đăng ký tờ khai hải quan, DN XK chưa có số container để khai trên hệ thống, hoặc số container thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan, công chức Hải quan sẽ kiểm tra các chứng từ do DN XK nộp cho Hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất, gồm: Văn bản của người vận tải xác nhận thời điểm cấp container lạnh hoặc thời điểm cấp lại container (trường hợp đổi container).

Căn cứ trên các chứng từ do DN XK nộp, công chức Hải quan kiểm tra thời điểm xác nhận của người vận tải. Nếu thời điểm cấp container lạnh hoặc thời điểm cập lại container sau thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thực hiện cập nhật số container do DN xuất trình vào Hệ thống.

Đối với báo cáo quyết toán nguyên liệu NK sản xuất XK, Bộ Tài chính hướng dẫn, đối với DN thực hiện loại hình sản xuất XK phát sinh hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 1/11/2015 của Bộ Tài chính, chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cơ quan Hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất-nhập-tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do DN nộp.