Gỡ vướng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng bao bì

PV.

Trả lời ý kiến của Công ty TNHH Khang Chính (TP. Đà Nẵng) về những cơ chế chính sách thuế đối với mặt hàng nhập khẩu bao bì, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty TNHH Khang Chính hỏi: Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu mặt hàng đã in chữ và chưa in chữ như sau: Bao bì đóng hàng bằng nhựa PP,  được sản xuất tại Trung Quốc, toàn bộ số hàng nhập khẩu trên dùng để bán lại cho đối tác trong nước đóng gạo xuất khẩu. 100% số bao bì đóng hàng này không sử dụng tại Việt Nam. Mã Hs chính xác áp dụng đối với mặt hàng trên? Mức thuế suất XNK và thuế suất VAT? Mặt hàng này nhập khẩu có phải kiểm tra chất lượng? Trong trường hợp này có phải áp dụng thuế bảo vệ môi trường không?

 Bộ Tài chính hướng dẫn vấn đề trên như sau:

Phân loại hàng hóa, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất VAT

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic” thuộc nhóm 39.23 và mặt hàng “Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic” thuộc nhóm 39.24.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. 

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và Điều 11 Thông tư số 219/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì mặt hàng Bao bì bằng nhựa PP nhập khẩu có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Đối với mặt hàng chưa in dùng bọc hàng hóa: Ngày 27/09/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9317/TCHQ-GSQL về việc quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng là bao bì nhập khẩu, cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm, khi làm thủ tục hải quan, yêu cầu doanh nghiệp khai báo rõ mục đích sử dụng đối với bao bì nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ khai báo và văn bản cam kết của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định.

 Đối với mặt hàng đã in chữ dùng đóng gói gạo xuất khẩu: đề nghị thực hiện theo Điểm 3 Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 11933/TCHQ-GSQL ngày 21/12/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công hàng xuất khẩu.

Thuế bảo vệ môi trường

Tại Điều 3 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định: “Đối với túi ni lông đa lớp được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác (PP, PA,...) hoặc các chất khác như nhôm, giấy… thì thuế bảo vệ môi trường được xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi ni lông đa lớp. Căn cứ định mức lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất hoặc gia công túi ni lông đa lớp, người sản xuất hoặc người nhập khẩu túi ni lông đa lớp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình”.   

Căn cứ quy định nêu trên thì túi ni lông (túi nhựa) được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE (thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường) với các màng nhựa khác (PP, PA,...) hoặc các chất khác như nhôm, giấy… (không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường) được xác định là túi ni lông đa lớp; mặt hàng bao bì được sản xuất toàn bộ bằng nhựa PP nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.