Hướng dẫn về thuế từ chuyển nhượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài

PV.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 664/TCT-CS hướng dẫn về thuế từ chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 664/TCT-CS ngày 1/3/2017 của Tổng cục Thuế đã tháo gỡ vướng mắc của Công ty Exprerian Asia Pacific Holdings về thuế từ chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài. Cụ thể như sau:

Tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/2/2014 của Bộ Tài chính quy định về người nộp thuế.

“2. Tổ chức nước ngoài sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này”.

Tại Điều 14 Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/2/2014 nêu trên hướng dẫn về thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Căn cứ Luật Chứng khoán, tại Điểm 1, Công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc phân biệt giữa chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Theo đó, chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán; Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Việc xác định công ty cổ phần là công ty đại chúng căn cứ vào Điều 25, Điều 26 Luật Chứng khoán.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các cổ đông là các tổ chức nước ngoài hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thì thực hiện nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.