Gỡ vướng trong thực hiện dự án đầu tư

Việt Hoàng

Ngày 17/3, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Quý I/2022, các bộ, ngành tập trung vào nghiên cứu, chỉnh sửa các vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật trong các nghị định, thông tư liên quan đến đầu tư.
Quý I/2022, các bộ, ngành tập trung vào nghiên cứu, chỉnh sửa các vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật trong các nghị định, thông tư liên quan đến đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết, trong thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đã rà soát, phát hiện những vướng mắc về pháp luật, về các nghị định, thông tư, về cách hiểu các quy định trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Những nỗ lực của Tổ công tác đã góp phần giúp các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, chỉnh sửa các hướng dẫn thực hiện. Nhờ đó, kết quả giải ngân đầu tư công đã có tiến triển, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 có những bước cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/1/2022, giải ngân đạt 93,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách nhà nước năm 2021 ước thanh toán đến 31/2/2022 là hơn 431 nghìn tỷ đồng.

Năm 2022, ngoài việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công trong chương trình trung hạn, còn phải giải ngân vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia trong điều kiện giá cả biến động và dịch bệnh.

Do đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, nhanh chóng phân loại và đề xuất hướng xử lý cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay trong quý I/2022, các bộ, ngành tập trung vào nghiên cứu, chỉnh sửa các vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật trong các nghị định, thông tư liên quan đến đầu tư. Về vấn đề còn các cách hiểu khác nhau liên quan đến các quy định, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổng hợp các ý kiến để có hướng dẫn, giải thích thống nhất cho các đơn vị, địa phương.

Về các dự án cụ thể, các bộ, ngành trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc các chủ đầu tư của nước ngoài nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam.

Đối với những vướng mắc cụ thể của từng dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu quy định của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó có trách nhiệm gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, hướng dẫn, giải thích cụ thể, bảo đảm thông suốt.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nhất trí cần tiếp tục làm việc với nhóm 6 ngân hàng phát triển về vấn đề hài hòa hóa thủ tục giữa Việt Nam và các nhà tài trợ, để hai bên cùng phối hợp tháo gỡ vướng mắc, cùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA trong thời gian tới.