Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thị trường chứng khoán

PV.

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Lễ ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế diễn ra chiều ngày 16/8, tại trụ sở Bộ Tài chính.

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thị trường chứng khoán - Ảnh 1

Lễ ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Thuế.

Tại Lễ ký, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Trần Văn Dũng cho biết: Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa UBCKNN và Tổng cục Thuế đã được hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng với các nguyên tắc, nội dung, phương thức thực hiện cụ thể. Những nội dung này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc quản lý nhà nước về thuế và chứng khoán. Ngay sau lễ ký, hai bên sẽ tổ chức triển khai các nội dung hợp tác, đảm bảo các nội dung được ký kết có tác dụng ngay trong kỳ soát xét báo cáo tài chính sắp tới.

Với đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, thông tin về tình hình sức khỏe, tài chính của các doanh nghiệp có ảnh hường lớn đến thị trường huy động vốn và đến nhiều tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Do đó nhu cầu thông tin quản lý kịp thời, chính xác, tin cậy để đánh giá, cung cấp cho công chúng và có các biện pháp quản lý kịp thời để định hướng, hỗ trợ thị trường hoạt động minh bạch, hiệu quả là hết sức cần thiết.

Với những thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp, UBCKNN có thể dễ dàng hơn trong việc rà soát, đối chiếu lại với các thông tin do các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch đã công bố để có đánh giá về tình hình hoạt động, việc chấp hành pháp luật chứng khoán trong báo cáo, công bố thông tin, xác định những doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật để tăng cường giám sát, thanh kiểm tra, xác minh và có biện pháp quản lý, giám sát, cảnh báo, xử lý kịp thời.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng có thể thuận tiện sử dụng các thông tin do UBCKNN cung cấp để rà soát, đối chiếu với thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, xác minh làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, xử lý nghiêm, răn đe các hành vi vi phạm. 

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thị trường chứng khoán - Ảnh 2

Toàn cảnh buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, sự kết hợp của hai cơ quan sẽ góp phần kiểm tra, xác minh các thông tin do doanh nghiệp là công ty đại chúng kê khai, công bố, làm rõ thực trạng hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ xác định chính xác nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước cũng như đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư trên TTCK.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Quy chế này sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa Tổng cục Thuế - UBCKNN và các đơn vị trực thuộc của hai cơ quan với mục tiêu hỗ trợ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và quản lý thị trường chứng khoán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thông tin quản lý chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Đảng và Chính phủ.