Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Ngô Kiến

Mới đây, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thế giới vừa phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại Kho bạc Nhà nước.

Hội thảo tập huấn sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại Kho bạc Nhà nước.
Hội thảo tập huấn sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại Kho bạc Nhà nước.

Hội thảo tập trung thảo luận về những điểm mới, sự cần thiết của việc cập nhật bổ sung trong Thông tư số 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát, thanh toán, ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA trong tương lai.

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, thời gian qua, hệ thống KBNN đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN.

Liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), ngày 01/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ –CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được ban hành và có hiệu lực triển khai.

Đồng bộ hóa cơ sở pháp lý phù hợp với xu thế phát triển, chuẩn bị các điều kiện sẵng sàng cho triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP, hệ thống KBNN với vai trò là đơn vị chức năng được giao quản lý nhà nước về Quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính Nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước, thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước phục vụ đầu tư phát triển… đã phối hợp với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) dự thảo sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC.

Nội dung sửa đổi lần này tập trung vào một số điểm mới quan trọng sau: Chủ dự án mở tài khoản tạm ứng tại KBNN tỉnh chủ dự án giao dịch; quy định mở tài khoản, cung cấp các thông tin cho chủ dự án để chủ dự án có thông tin điền đơn rút vốn gửi nhà tài trợ; quy trình tiếp nhận vốn vay từ nhà tài trợ vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án mở tại KBNN; kiểm soát chi, thanh toán cho đơn vị thụ hưởng từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án, hạch toán gi thu ghi chi các khoản chi từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án mở tại KBNN; thời hạn hạch toán gi thu ghi chi kế hoạch năm; công tác chuyển dự toán còn lại chưa thực hiện tương ứng số chính phủ đã nhận nợ chưa chi cho dự án sang năm sau; công tác đối chiếu và sao kê tài khoản tiền gửi ngoại tệ của dự án...

Cùng với đó, nhằm xây dựng quy trình và các công cụ phục vụ theo dõi, báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như các nhà tài trợ, KBNN đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, làm việc với World Bank về việc mở tài khoản nguồn vốn ODA tại hệ thống KBNN.

Đánh giá cao sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của KBNN trong việc hoàn thiện, đồng bộ hóa cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn ODA, ông Fily Sissoko, Giám đốc Khối Quản trị khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (World Bank) nhất trí với những điểm mới sửa đổi cập nhập tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC; quy trình kiểm soát thanh toán gi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN.

Tuy nhiên, để việc sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC và quy trình kiểm soát thanh toán ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN có hiệu quả, có thể ứng dụng lâu dài trong thực tiễn, ông Fily Sissoko đề nghị: Ban soạn thảo cần có kế hoạch cụ thể về hành động, cũng như lộ trình xây dựng và ban hành Thông tư.

“World Bank luôn sẵn sàng phối hợp với KBNN Việt Nam triển khai thực hiện việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn theo đúng quy định, từ đó giúp Chính phủ Việt Nam nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”, ông Fily Sissoko nhận định.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp trao đổi về những điểm mới sửa đổi cập nhật, bao gồm cả những ý kiến xây dựng hoàn thiện quy định mới được sửa đổi bổ sung về quản lý nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quy trình mở sử dụng tài khoản, kiểm soát thanh toán và Ghi thu ghi chi tài khoản chỉ định của dự án ODA mở tại KBNN…, Phó Tổng Giám đốc KBNN - Nguyễn Việt Hồng cho biết:  KBNN và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) sẽ tổng hợp, khẩn trương hoàn thiện sửa đổi Thông tư số 111/2016/TT-BTC và các cơ chế khác có liên quan tới việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA để công tác giải ngân nguồn vốn ODA được thuận lợi, đúng quy định.