Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2019

Hà Anh

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Thông báo số 3241/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Thông báo, tỷ giá hoạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 7/2019 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: Tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 7/2019 là 1USD = 23.060 VND; 1EURO = 26.205 VND; 1JPY = 214 VND; 1CNY = 3.352 VND; 1HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.953 VND; 1CHF = 23.531 VND; 1SGD = 17.081 VND; 1 RUB = 366 VND…

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.