Hà Nội ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư

Theo baochinhphu.vn

TP. Hà Nội vừa thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 do Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội thực hiện đầu tư trực tiếp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các lĩnh vực đầu tư bao gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường, đầu tư xây dựng hoặc cải tạo các cảng nội địa; bến, bãi đỗ xe theo quy hoạch, đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch, đầu tư phát triển hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, khí thải.

Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các khu sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, nhà tái định cư; đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

Nghị quyết số 18/NQ-HĐNĐ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội được HĐND thành phố thông qua cuối năm 2016 đặt mục tiêu giai đoạn 2016-2020, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Về định hướng: Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố, các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020 và các dự án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đã được xác định tại Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã để thực hiện các dự án có ý nghĩa về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, hỗ trợ đặc thù để xây dựng cơ sở hạ tầng đối với một số địa phương phải dành đất phục vụ giải phóng mặt bằng và bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải tập trung, nghĩa trang tập trung, các dự án trọng điểm của quốc gia và Thành phố.

Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc ngành dọc quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy và tư pháp theo Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐNĐ ngày 06/12/2013 của HĐND Thành phố, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, các văn bản số 5168/VPCP-KTTH ngày 24/6/2016 và 1500/TTg-KTN ngày 22/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016-2020 là gần 135 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương).