Hà Nội phát triển 44 triệu m2 nhà ở trong giai đoạn 2021-2025

Minh Vân (Báo Nhân dân)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Dự án nhà ở tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. (Ảnh: Ngọc Sơn)
Dự án nhà ở tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Theo kế hoạch, UBND thành phố đặt chỉ tiêu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở giai đoạn 2021-2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2 sàn/người. Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch 90% nhà ở chung cư, 10% nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

UBND thành phố cũng xác định phát triển diện tích sàn nhà ở của các phân khúc hằng năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Cụ thể như năm 2022, thành phố sẽ phát triển 8.419.000m2 sàn nhà ở, trong đó 241.000m2 sàn nhà ở xã hội, 152.000m2 sàn nhà ở tái định cư, 3.526.000m2 sàn nhà ở thương mại và 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ. 

Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Ngoài ra, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố khoảng 550 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng vốn ngân sách thành phố khoảng 1,3 tỷ đồng. UBND thành phố cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà ở thương mại, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở tái định cư...