Hà Nội: Thanh tra phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHYT

N. Hòa

Sở Y tế TP. Hà Nội vừa tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

Người dân làm thủ tục bảo hiểm y tế.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm y tế.

Theo Công văn số 2043/SYT-NVY, để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận, trục lợi BHYT, Sở Y tế đề nghị: Giám đốc các đơn vị chủ động kiểm tra và chịu trách nhiệm việc triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các đơn vị; tăng cường quản lý, kiểm tra việc chỉ định sử dụng thuốc, xét nghiệm dịch vụ kỹ thuật đảm bảo hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật, đúng phác đồ điều trị... Kiểm tra chặt chẽ thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo người bệnh BHYT đi khám đúng người, đúng thẻ, không để xảy ra tình trạng lạm dụng thẻ BHYT để lấy thuốc BHYT.

Sở Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh tin học hóa trong kết nối, liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT, trong đó, việc tra cứu thông tin thẻ BHYT và kiểm tra lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh trên Cổng tiếp nhận để quản lý khám, chữa bệnh thông tuyến, tránh việc chỉ định trùng lắp xét nghiệm, cấp thuốc trùng, đảm bảo an toàn trong điều trị và phòng, chống lạm dụng quỹ BHYT; việc gửi dữ liệu XML lên Cổng tiếp nhận BHXH và Bộ Y tế ngay khi người bệnh ra viện theo quy định phải được thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, để phát huy hiệu quả của chính sách BHYT, UBND TP. Hà Nội cũng đã có chỉ đạo về tăng cường tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn Thành phố. Sở Y tế cần thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, với mục tiêu giảm giá thuốc từ 10% đến 15% trong năm 2017.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế cần chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT gửi hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hàng ngày khi bệnh nhân ra viện đến Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH và Bộ Y tế theo quy định; chủ động rà soát việc chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, tiết kiệm, phấn đấu giảm chi phí bình quân từ 5% đến 10%; quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả trong nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.