HAGL xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2008

Theo VnEconomy

Ngày 15/1, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG-HOSE) cho biết đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM xin gia hạn việc công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 chậm nhất ngày 15/02/2009.

Lý do xin gia hạn được giải thích vì HAGL là một tập đoàn đa ngành, có 13 chi nhánh, 23 công ty con, 5 công ty liên kết, phân bổ hoạt động trên địa bàn rất rộng, nên cho đến nay công ty chưa tập hợp được đầy đủ số liệu để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Trước đó, Công ty cổ phần Full Power (FPC-HOSE) cũng đã có công văn xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2008 đến ngày 16/2/2009 do phải hợp nhất số liệu của nhiều công ty con.