Hai nhà đầu tư nước ngoài cùng bị phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn

PV.

Cùng liên quan đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Mã chứng khoán: NGC), hai nhà đầu tư nước ngoài là Intereffekt Investment Funds N.V. và TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity cùng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng do vi phạm báo cáo không đúng thời hạn.

Báo cáo không đúng thời hạn, hai nhà đầu tư nước ngoài bị xử phạt nặng. Nguồn: Internet
Báo cáo không đúng thời hạn, hai nhà đầu tư nước ngoài bị xử phạt nặng. Nguồn: Internet

Ngày 08/01/2019, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định số 03/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Intereffekt Investment Funds N.V. (có địa chỉ tại SP Joure The Netherlands). Nhà đầu tư này bị xử phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 22/5/2018, Intereffekt Investment Funds N.V. bán 246.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Mã chứng khoán: NGC) làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,3% xuống còn 0% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity ( có địa chỉ tại L-2520 Luxembourge) cũng bị Thanh tra UBCKNN  ban hành quyết định số 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã không báo cáo việc trở thành cổ đông lớn của NGC.

Theo đó, nhà đầu tư này cũng bị phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ngày 22/5/2018, TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity mua 246.000 cổ phiếu của NGC, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 12,3% và trở thành cổ đông lớn của NGC, tuy nhiên đến ngày 13/6/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của TCM Investment Funds Luxembourg-TCM Vietnam High Dividend Equity.