Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 3 cá nhân và 1 công ty 120 triệu đồng

PV.

Ngày 22/3/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành các Quyết định số 69, 71, 72 và 75/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu, và các cá nhân là bà Nguyễn Thị Nhung, ông Võ Quang Thành và ông Võ Văn Thắng.

Chỉ trong một ngày, thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 120 triệu đồng. Nguồn: Internet
Chỉ trong một ngày, thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 120 triệu đồng. Nguồn: Internet

Theo đó, quyết định phạt tiền 15 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Nhung, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (mã chứng khoán: VEE) vì đã có hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi không thực hiện hết khối lượng đăng ký đăng ký mua 34.000 cổ phiếu VEE từ ngày 27/3/2017 đến ngày 14/04/2017 (khớp lệnh mua 33.221 cổ phiếu VEE) nhưng đến ngày 21/4/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của bà Nguyễn Thị Nhung.

Đối với ông Võ Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (mã chứng khoán: CTP), quyết định xử phạt số tiền là 27,5 triệu, vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi không thực hiện được giao dịch, đăng ký bán 240.000 cổ phiếu CTP từ ngày 12/4/2017 đến ngày 11/5/2017 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 01/6/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Võ Quang Thành.

Trường hợp thứ ba là ông Võ Văn Thắng, người liên quan với ông Võ Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú (mã chứng khoán: CTP), phạt tiền 27,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi không thực hiện hết khối lượng đăng ký đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu CTP từ ngày 18/4/2017 đến ngày 12/5/2017 (khớp lệnh mua 490.000 cổ phiếu CTP). Tuy nhiên, đến ngày 01/6/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Võ Văn Thắng.

Các Quyết định xử phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (mã chứng khoán: SBD) có địa chỉ tại Lô U12B - 16A, đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, với số tiền phạt 50 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã có hành vi vi phạm hành chính khi không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chào bán riêng lẻ 200.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Được biết, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu được thành lập từ ngày 25/11/1996 có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu với vốn điều lệ 900 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trong ngành công nghệ thông tin cho thị trường Việt Nam.

Như vậy, chỉ trong một ngày, thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền lên đến 120 triệu đồng.