Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hồi trên 4,7 tỷ đồng nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay đơn vị đã thu hồi được trên 4,7 tỷ đồng tiền nợ thuế trong đó có gần 1,9 tỷ đồng thuộc nợ khó thu và trên 2,8 tỷ đồng thuộc nhóm nợ có khả năng thu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: PV.
Trong đó riêng trong tháng 7, Cục Hải quan BR-VT đã thu hồi được trên 1,2 tỷ đồng tiền thuế thuộc nhóm nợ khó thu và xử lý được gần 25,8 triệu đồng tiền thuế thuộc nhóm nợ có khả năng thu. 

Tính đến ngày 8/8/2018, tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan BR-VT là 97,6 tỷ đồng. Trong đó có 89,3 tỷ đồng thuộc nhóm nợ khó thu; gần 3,6 tỷ đồng thuộc nhóm nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn, giảm và trên 4,6 tỷ đồng thuộc nhóm nợ có khả năng thu.

Lãnh đạo cục Hải quan BR-VT cho biết, đơn vị vừa thành lập một tổ theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ thuế. Tổ này sẽ có nhiệm vụ giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thu hồi nợ đọng thuế; hướng dẫn các Chi cục nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh đó, Tổ cũng sẽ phối hợp với các Chi cục trong việc tổng hợp, lập danh sách, hồ sơ các DN nợ đọng thuế, để phân tích, phân loại, đánh giá các khoản nợ đọng, đối tượng nợ theo đúng quy định; Làm đầu mối trong việc liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm trao đổi, cung cấp thông tin để thu hồi các khoản nợ đọng; Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế để xác minh, trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác cưỡng chế và thu khác theo quy định của pháp luật.