Hải quan Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro

PV.

(Tài chính) Xác định tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro (QLRR) trong hoạt động hải quan, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ từ việc xây dựng đề án thành lập Ban QLRR là đơn vị độc lập thuộc cơ quan Tổng cục; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và triển khai hệ thống thông tin QLRR giai đoạn 2, cùng với việc tăng cường đào tạo, hướng dẫn triển khai hệ thống này... Quán triệt thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, Cục Hải quan Bình Dương đã rất tích cực vào cuộc thực hiện bằng nhiều hành động, giải pháp hiệu quả...

QLRR là nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách hiện đại hóa luôn được Hải quan Bình Dương đặt lên hàng đầu. Nguồn: Internet
QLRR là nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách hiện đại hóa luôn được Hải quan Bình Dương đặt lên hàng đầu. Nguồn: Internet

QLRR là công cụ hữu hiệu để đảm bảo cùng lúc thực hiện công tác Kiểm tra, Giám sát, Kiểm soát Hải quan và thuận lợi hóa thương mại. QLRR giúp cho đơn vị sử dụng tối ưu hóa nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngân sách, cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tự nguyện nâng cao tính tuân thủ pháp luật của DN, cải thiện mối quan hệ đối tác giữa Hải quan – DN, tạo sự đồng thuận cho cộng đồng DN.

Xác định được tầm quan trọng của công cụ QLRR, Cục Hải quan Bình Dương đang khẩn trương thực hiện đồng bộ công tác thu thập thông tin, xây dựng, cập nhật hồ sơ, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm qua công tác áp dụng tiêu chí phân tích QLRR tại đơn vị…

Theo Báo cáo mới nhất từ Phòng QLRR- Cục Hải quan Bình Dương cho thấy, việc áp dụng tiêu chí phân tích QLRR tại Cục Hải quan bình dương đạt được những kết quả đáng khích lệvà hiệu quả trong việc quản lý HQĐT.

Kết quả từ 16/5-15/6/2013, tại Cục Hải quan bình dương, Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu qua địa bàn là 68.007 tờ khai, trong đó, số tờ khai xuất khẩu là 40.771 tờ khai; tổng số tờ khai nhập khẩu là 27.236 tờ khai. Tổng số vụ vi phạm được phát hiện trong tháng là 176 vụ, số tiền phạt là khoảng 500 triệu đồng.

Như vậy, tỷ lệ số vụ vi phạm được phát hiện so với tổng số tờ khai xuất nhập khẩu trong tháng trên địa bàn Cục là chiếm 0,26%, vi phạm chủ yếu là khai sai số lượng, khai sai tên hàng, nhập hàng không khai báo, tự ý sửa chữa, tẩy xóa chứng từ hải quan, không khai thuế suất hàng xuất khẩu, tự ý phá niêm phong hải quan…

Hiện nay, Hải quan Bình Dương đã đạt được những thành quả nhất định trong việc áp dụng TTHQĐT tại đơn vị; mặt khác, đơn vị Cục Hải quan Bình Dương đã được Tổng cục Hải quan trang bị 01 máy soi container di động đặt tại bãi kiểm hóa tập trung, thời gian tới nếu được Tổng cục phê duyệt sẽ lắp đặt thêm 01 máy soi container tại bãi kiểm hóa tập trung của chi cục hải quan sóng thần.

Chính vì vậy, lượng DN làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn dự kiến có khả năng tăng vào cuối năm. Đó là tín hiệu đáng mừng cho đơn vị trong việc phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhưng kèm theo đó là DN có thể sẽ lợi dụng chính sách thông thoáng để vi phạm pháp luật về hải quan.

Để công tác QLRR trong TTHQĐT tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, Hải quan Bình Dương xác định QLRR là nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách hiện đại hóa, làm nền tảng cho các hoạt động nghiệp vụ có liên quan.

Trong thời gian tới nhằm đưa công tác QLRR đạt hiệu quả hơn. Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thu thập thông tin phục vụ quản lí rủi ro. Tăng cường công tác thu thập, cập nhật thông tin hồ sơ quản lí DN; xây dựng, cập nhật ứng dụng hồ sơ quản lí rủi ro có hiệu quả; sử dụng các phương pháp thu thập thông tin DN, thu thập phân tích thông tin rủi ro, phản ánh quá trình hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật đối với DN, phân luồng của hệ thống…

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được Hải quan Bình Dương chỉ ra và kiến nghị Ban QLRR - Tổng cục Hải quan sớm có hướng tháo gỡ trong áp dụng công tác QLRR ở Hải quan Bình Dương, đó là: áp dụng hình thức kiểm tra hàng hóa qua máy soi container tại Cục Hải quan Bình Dương khi thiết lập tiêu chí phân tích trên hệ thống Riskman chọn hình thức kiểm tra qua máy soi (mặc nhiên được hiểu là soi 100%) do chương trình không có chức năng lựa chọn soi theo tỷ lệ 5%, 10% nên khi phát sinh tờ khai với lô hàng nhiều cont hàng hóa thì đơn vị sẽ phải kiểm tra 100% gây mất nhiều thời gian, không tạo thuận lợi cho DN.

Do đó, Cục Hải quan Bình Dương đề xuất việc thiết lập tiêu chí phân tích, áp dụng hình thức kiểm tra qua máy soi container do cấp phòng hoặc chi cục thiết lập trên hệ thống, tùy tình hình thực tế hàng hóa thực nhập hoặc xuất, Lãnh đạo Chi cục sẽ quyết định tỷ lệ soi qua máy sao cho phù hợp, không gây khó khăn tốn kém, tạo sự hài lòng cho cộng đồng DN.