Hải quan Bình Dương: Thu ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng

Hải Anh

(Taichinh) - Tính đến cuối tháng 4/2015, Hải quan Bình Dương đã thu ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng, đạt 28,21 % kế hoạch, tăng 16,42% so với cùng kỳ. Công tác thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu được đơn vị thực hiện đạt hiệu quả khả quan.

Hải quan Bình Dương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách hiệu quả
Hải quan Bình Dương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp nghiệp vụ, số doanh nghiệp (DN), số tờ khai, số thu nộp ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tại đơn vị gia tăng rõ rệt so với cùng kỳ.

Cụ thể, số lượng DN đăng ký làm thủ tục hải quan đạt 2.574 DN, tăng 10,28%; số tờ khai tăng 32,03%, kim ngạch XNK đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 30,66%, số thu nộp ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng, tăng 16,42%,

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế nợ đọng cũng được đơn vị quan tâm, giữ ở mức thấp. Lũy kế đến 15/4/2015 số nợ đọng tại đơn vị là 76,25 tỷ đồng, chiếm 2,84% so với tổng số thu, chiếm 0,8% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (9.750 tỷ đồng).

Số nợ quá hạn cưỡng chế chủ yếu là nợ của các DN giải thể ngưng hoạt động, DN chây ỳ và nợ của DN mất tích không có khả năng thu hồi.

Trong 4 tháng đầu năm, đơn vị cũng đã phát hiện 120 vụ vi phạm pháp luật về hải quan liên quan đến các hành vi lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ hoàn thuế, khai sai dẫn đến chênh lệch thiếu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu; chênh lệch thiếu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu làm thiếu số tiền thuế phải nộp…

Kết quả, Hải quan Bình Dương đã xử lý vi phạm truy thu gần 40 tỷ đồng cho ngân sách, trong đó phạt 110 vụ với số tiền gần 6 tỷ đồng; truy thu thuế 4 vụ hơn 29 tỷ đồng...