Quý I/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước đạt 29.719 tỷ đồng

PV (T/h)

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/3, số thu ngân sách của đơn vị ước thực hiện 29.742,8 tỷ đồng, đạt 20,4% chỉ tiêu pháp lệnh và giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quá cảnh hàng hóa. Ảnh: HQ
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động quá cảnh hàng hóa. Ảnh: HQ

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng GRDP của Thành phố ước đạt 360.600 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ 2022. Đây là nguyên nhân dẫn đến số thu ngân sách những tháng đầu năm nay giảm.

Theo phân tích của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thu ngân sách giảm  chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số nhóm hàng giảm. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 588,3 triệu USD, giảm 24,1% về trị giá; số thuế phải thu 1.594 tỷ đồng, giảm 13,31% (so với cùng kỳ năm trước).

Cũng theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, có 5/9 ngành dịch vụ trọng yếu tăng trưởng khá như: Bán buôn, bán lẻ; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Dịch vụ lưu trú, ăn uống. Trong khi đó, một số ngành vẫn tăng trưởng âm như: Vận tải kho bãi, Thông tin và truyền thông, Kinh doanh bất động sản, Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, dự kiến mức thu ngân sách lũy kế 3 tháng đầu năm 2023 là 29.742,8 tỷ đồng, đạt 20,4% chỉ tiêu pháp lệnh nhưng giảm 11,14% so với cùng kỳ so với năm 2022.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật về hải quan trong hoạt động quá cảnh hàng hóa, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng tích cực kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với những trường hợp sai phạm để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023.