Hải quan Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 60% dự toán

PV.

(Tài chính) Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 8/2014, tổng số thu ngân NSNN của đơn vị ước đạt 8.7242,6 tỷ đồng, bằng 60,3% chỉ tiêu được giao.

Hải quan Hà Nội nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2014. Nguồn:Internet
Hải quan Hà Nội nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2014. Nguồn:Internet

Đáng chú ý, riêng tháng 8/2014, số thu của Cục đạt 1.319,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải quan Hà Nội cho biết, để tăng số thu NSNN trong những tháng cuối năm, đơn vị đang tiếp tục xây dựng đề án “Giải pháp tăng thu NSNN có tính đột phá với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Hải quan Hà Nội ước tính, số thu NSNN năm 2014 sẽ chỉ đạt chỉ tiêu được giao là 14.500 tỷ đồng. Trong đó, số thu trên địa bàn Vĩnh Phúc và Phú Thọ có khả năng chỉ đạt hơn 87% và 89%, địa bàn Hà Nội đạt khoảng 103,5% và địa bàn có khả năng thu cao hơn chỉ tiêu nhiều nhất là Yên Bái sẽ đạt khoảng 138,8% so với số thu được giao./.