Hải quan Hải phòng sẵn sàng phục vụ tốt người dân, doanh nghiêp dịp nghỉ Lễ

M. Thanh

Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh để giải quyết thủ tục, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa...

Lực lượng Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển... thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển
Lực lượng Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển... thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 4120/TCHQ-VP ngày 07/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc trực nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023, Căn cứ Khoản 1 và khoản 3, Điều 112 của Bộ Luật Lao động năm 2019, công văn số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Luật Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023 cán bộ công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 04 ngày từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời các đơn vị phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan, chống buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn trụ sở, tài sản cơ quan… trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Tại Cục Hải quan, luôn có 01 lãnh đạo Cục trực để kịp thời chỉ đạo xử lý các phát sinh; các phòng tham mưu cũng bố trí công chức trực để theo dõi, tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục các phát sinh. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo Cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.