Hải quan Hải Phòng chú trọng tạo thuận lợi thương mại, đóng góp vào thu ngân sách

Trần Huyền

Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, Cục Hải quan Hải Phòng đã đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó chú trọng các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, giúp tăng thu ngân sách.

Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 11/7/2023.
Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngày 11/7/2023.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 33.244,1 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm đáng kể. Bối cảnh này đã tác động làm ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước của Cục.

Theo thống kê của Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến ngày 30/6/2023, Cục thu ngân sách đạt 33.244,1 tỷ đồng, đạt 41,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 5.376,6 tỷ đồng (tương ứng giảm 13,9%) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 28.815,9 tỷ đồng, đạt 41,2% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 4.217,3 tỷ đồng (tương ứng giảm 12,8%) so với cùng kỳ năm 2022; khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng thu được 4.428,1 tỷ đồng, đạt 44,3% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm 1.159,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng làm giảm số thuế là do kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 52,1 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu có thuế chỉ đạt 9,9 tỷ USD, giảm 20%. Trong đó, kim ngạch các mặt hàng nhập có số thu lớn mạnh như: ô tô giảm 10,5%; máy móc giảm 32,6%; sắt thép giảm 21,6%… làm giảm thu khoảng 5.300 tỷ đồng.

Gắn tạo thuận lợi thương mại với chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng đã đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó chú trọng các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, giúp tăng thu ngân sách.

Theo đó, Cục tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách với phương châm hành động cụ thể, bám sát các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, tập trung đánh giá khả năng thu trong 6 tháng cuối năm để có giải pháp thực hiện một cách hiệu quả và nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất.

Cục sẽ chú trọng các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách, xử lý hiệu quả nợ thuế. Theo đó, chú trọng  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, đảm bảo an ninh, an toàn cho nền kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giám sát hải quan và soi chiếu hàng hóa tại cảng biển thuộc địa bàn quản lý của Cục…

Được biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành 1.796 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 25,03 tỷ đồng, tăng hơn 10% về số vụ và tăng gấp đôi về số tiền xử phạt so cùng kỳ năm 2022.