Hải quan Lạng Sơn: Lạc quan với kết quả thu

PV.

(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện thu ngân sách nhà nước được 1.902 tỷ đồng, đạt 76% so với chỉ tiêu giao, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2013. Với kết quả này, chắc chắn Hải quan Lạng Sơn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt của năm…

 Cán bộ Hải quan Tân Thanh (Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Nguồn: Internet
Cán bộ Hải quan Tân Thanh (Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Nguồn: Internet

Trong những tháng đầu năm, mặc dù chịu một số ảnh hưởng về thị trường và tình hình Biển Đông song cán bộ Hải quan Lạng Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu giao so với cùng kỳ năm 2013,  dự toán năm 2014. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn đạt  trên 1.627 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 2013. Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 1.902 tỷ đồng, đạt 76% so với chỉ tiêu giao, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Kết quả trên một phần được mang lại từ việc Hải quan Lạng Sơn đã áp dụng thành công hệ thống thông quan điện tử và cơ chế 1 cửa Quốc gia VNACC/VCIS. Đến ngày 21/4/2014, 100% chi cục và đơn vị trực thuộc đồng loạt triển khai hệ thống và đã tiếp nhận thông quan 16.007 bộ tờ khai với sự tham gia của 1.243 DN. Bên cạnh đó, Cục còn thực hiện tốt công tác thu thuế nợ đọng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, cải cách hành chính, thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”.

Nguyên nhân số thu của Cục Hải quan Lạng Sơn  tăng so với cùng kỳ năm trước là do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2014 đã có chiều hướng tích cực hơn, chi phí sản xuất đầu vào được kiểm soát, doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng, hiệu quả kinh doanh được cải thiện, đặc biệt là một số doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu.

Cùng với đó, việc triển khai dự án hiện đại hóa thu nộp ngân sách Nhà nước đã phần nào làm tăng số thu, cập nhật kịp thời số liệu thu ngân sách, giảm thiểu việc cập nhật chứng từ thủ công dẫn đến sai sót và nhầm lẫn.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về Hải quan, tạo thuận lợi cho công đồng doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính,hiện đại hóa hải quan luôn được lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn chú trọng quan tâm và đẩy mạnh triển khai.

Đặc biệt là các công tác chuẩn bị cho việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS được coi là công tác trọng tâm năm 2014 của ngành. Chính vì vậy, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đại sát sao với các đơn vị chuyên môn trong quá trình triển khai vận hành hệ thống VNACCS/VCIS.

Để đảm bảo triển khai vận hành chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống, máy móc, đường truyền... Đồng thời, thành lập ban triển khai dự án VNACCS/VCIS, các nhóm chuyên môn, nhóm điều phối, nhóm chuyên gia cấp Cục và tổ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS tại các chi cục. Thưc hiện rà soát, đánh giá lại năng lực cán bộ công chức sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu triển khai hệ thống tại các đơn vị. Ban hành và triển khai các kế hoạch đào tạo hệ thống cho các cán bộ, công chức hải quan và công đồng doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các đơn vị trong từng giai đoạn để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, ngoài công tác hiện đại hóa, dấu ấn trong 6 tháng qua khiến số thu thuế XNK tăng cao lại xuất phát từ cán bộ hải quan. Trong những tháng qua, tại các cửa khẩu trên địa bàn quản lý luôn luôn có cán bộ tư vấn về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp. Các cán bộ thuộc hải quan Lạng Sơn đã thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hàng hóa đảm bảo thu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, nhiều vướng mắc đã kịp thời được giải quyết, góp phần đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Thực tế, trong giai đoạn khó khăn vừa qua, tập thể, cán bộ công chức hải quan Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực, đảm bảo được yêu cầu quản lý và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động XNK qua cửa khẩu. Điều này đã tạo cơ sở, nền móng cho việc tăng thu cho Nhà nước.

Nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, Cục Hải quan Lạng Sơn đã đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm như: kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan; tập trung xử lý nợ đọng thuế, đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng; không để nợ xấu phát sinh; tăng cường công tác chống thất thu thuế qua áp mã, áp giá, xác định mặt hàng trọng tâm; tăng cường khâu kiểm tra trị giá khai báo.

Tin rằng, với kết quả đã đạt được và những giải pháp tăng thu hiệu quả mà ngành hải quan Lạng Sơn đang thực hiện, hy vọng, năm 2014 này, hải quan Lạng Sơn là đơn vị đứng đầu về quản lý số lượng hàng hóa XNK trên tuyến biên giới đường bộ lớn nhất cả nước.