Hải quan Quảng Bình thu ngân sách khả quan

Trần Huyền

Nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, Cục Hải quan Quảng Bình đã đạt kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách. 7 tháng đầu năm 2023, số thu của Cục đã đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2022.

Hải quan Quảng Bình thu ngân sách đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Ảnh: internet
Hải quan Quảng Bình thu ngân sách đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Ảnh: internet

Thu ngân sách đạt 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Năm 2023, Cục Hải quan Quảng Bình được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 265 tỷ đồng, HĐND tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu 500 tỷ đồng. Xác định thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Cục Hải quan Quảng Bình đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, các dự án trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thu ngân sách và phân bổ chỉ tiêu cho các chi cục hải quan cửa khẩu. Cục Hải quan Quảng Bình cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong 7 tháng đầu năm, các mặt hàng có thuế vẫn thường xuyên xuất nhập khẩu kéo theo tăng thu ngân sách như: clinker, dăm gỗ, rutile xuất khẩu, gỗ nhập khẩu. Ngoài ra, một số mặt hàng có thuế xuất nhập khẩu tăng trở lại như: đường nhập khẩu, đá vôi xuất khẩu; phát sinh một số mặt hàng mới, trong đó có máy móc thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có số thu ngân sách nhà nước lớn... dẫn đến thu ngân sách nhà nước trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.   

Theo Cục Hải quan Quảng Bình, lũy kế thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2023 của Cục đạt 240,3 tỷ đồng, bằng 91% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 265 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2022.

Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách cả năm

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Bình dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Bình tăng so với 6 tháng đầu năm, nhưng không có nhiều biến động về cơ cấu mặt hàng, loại hình xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách nhà nước vẫn có những khó khăn nhất định do các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu chủ yếu từ Thái Lan, Lào có thuế suất thấp hoặc không có thuế; hàng hóa quá cảnh vẫn chiếm tỷ lệ lớn về khối lượng và trị giá.

Do đó, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 265 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường các biện pháp quản lý về giá, công tác kiểm tra, chống thất thu và gian lận thương mại về số lượng, trị giá, mã số, mức thuế suất; Tiếp tục triển khai tốt đề án nộp thuế điện tử 24/7, chương trình nộp thuế điện tử nhờ thu và hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử...