Hải quan Quảng Ninh thu hồi hơn 1 tỷ đồng nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi được hơn 1 tỷ đồng nợ thuế.

Công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.
Công chức Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.
Đơn cử như Chi cục Hải quan của khẩu Móng Cái thu hồi 197,5 triệu đồng của Công ty TNHH Centre Way Việt Nam cà Công ty TNHH một thành viên quốc tế Đông Thăng; Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thu hồi 280 triệu đồng của Công ty TNHH Thủy Hải và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thu hồi 250 triệu đồng của Công ty CP Vinh cơ Evergreen Việt Nam)...

Lãnh đạo Phòng Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Quảng Ninh phân tích, trong tổng số nợ thuế đã thu hồi từ đầu năm 2018 có hơn 19 triệu đồng từ số nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2017 (đạt 100% chỉ tiêu giao thu hồi nợ thuế của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 của Tổng cục Hải quan), hơn 5 triệu đồng từ số nợ mới phát sinh năm 2018 và số còn lại 727,5 triệu đồng thu hồi được từ khoản nợ khó thu.

Hiện Cục Hải quan Quảng Ninh đang theo dõi, quản lý 70 doanh nghiệp nợ thuế (37 doanh nghiệp nợ dưới 10 năm, 33 doanh nghiệp nợ trên 10 năm), với tổng số nợ thuế là hơn 112 tỷ đồng.