Hải quan các tỉnh phía Nam tham gia tập huấn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 59

Theo baohaiquan.vn

Ngày 21 và 22/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị Tập huấn, giới thiệu Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và các thông tư hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức các đơn vị Hải quan các tỉnh phía Nam.

Đại diện Cục Giám sát quản lý Tổng cục Hải quan phổ biến các quy định, chính sách mới tại Hội nghị tập huấn cho các đơn vị Hải quan phía Nam. Nguồn: PV.
Đại diện Cục Giám sát quản lý Tổng cục Hải quan phổ biến các quy định, chính sách mới tại Hội nghị tập huấn cho các đơn vị Hải quan phía Nam. Nguồn: PV.
Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu các nội dung chi tiết của Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định hướng dẫn gồm: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 187/2013/NĐ/CP; Nghị định quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại; Nghị định và thông tư hướng dẫn về xuấtt xứ hàng hóa. Dự thảo Thông tư về xác định xuất xứ hàng hóa và Nghị định về thương mại biên giới.

Cùng với đó, Đại diện Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan cũng giới thiệu nội dung của các Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và dự thảo các Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC với các nội dung được bổ sung, sửa đổi về  thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK; quản lý hàng hóa gia công sản xuất, xuất  khẩu, DN chế xuất; quản lí thuế đối với hàng hóa XNK; kiểm tra sau thông quan. 

Liên quan đến các nội dung sửa đổi của Thông tư 38/2015/TT-BTC, ông Âu Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lí về hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC đã cơ bản tiếp thu các ý kiến đóng góp của cộng đồng DN và các Cục Hải quan địa phương. Trên tinh thần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động XNK, Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC với hàng loạt các quy định liên quan về tạo thuận lợi song song với việc tăng cường quản lí sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK đáp ứng được tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời vẫn đảm bảo ngăn chặn được hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại hội nghị đại diện Vụ Pháp Chế; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và Cục giám sát quản lí, Tổng cục Hải quan cũng đã giải đáp và làm rõ các nội dung thắc mắc của các đơn vị Hải quan liên quan đến các văn bản nêu trên. Ông Âu Anh Tuấn đề nghị sau khi tham gia các lớp tập huấn này, các đơn vị Hải quan địa phương cần tổ chức tập huấn lại cho các công chức của mình và tổ chức tập huấn cho các DN trên địa bàn để quy định của Luật Quản lí ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tránh trường hợp trong quá trình áp dụng các văn bản pháp luật cách hiểu giữa DN và cơ quan Hải quan khác nhau dẫn đến khó khăn việc thực  hiện các thủ tục hải quan trên địa bàn.

Tiếp theo các hội nghị nêu trên, ngày 23/5, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị doanh nghiệp để giới thiệu Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn (Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa) cho đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp XNK, các DN XNK, các đại lý hải quan, DN kinh doanh kho bãi, cảng có trụ sở  tại  khu vực phía Nam...