Hải quan Quảng Ninh tập huấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Ngô Thị Cẩm Linh

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tổ chức lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các công chức thừa hành và lãnh đạo các cấp tại các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung vào việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính
Trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung vào việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính

Tham dự chỉ đạo và khai giảng lớp tập huấn có ông Trịnh Văn Nhuận - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, Giảng viên của lớp tập huấn là các chuyên gia đến từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Kể từ khi chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2018, Cục Hải quan Quảng Ninh thường xuyên làm tốt nhiệm vụ ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng; công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng; xây dựng Kế hoạch duy trì, áp dụng và thực hiện đánh giá nội bộ hàng năm.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng xác định công tác đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lãnh đạo phụ trách và công chức tham mưu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc triển khai một cách thực chất, có hiệu quả nhiệm vụ áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, ông Trịnh Văn Nhuận - Phó Cục trưởng yêu cầu sau khi kết thúc chương trình đào tạo, lãnh đạo các đơn vị phải chú trọng công tác tổ chức thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, thường xuyên có sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc.

Đối với công chức tham mưu, cần tiếp thu các kiến thức đã được truyền đạt tại lớp tập huấn và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để triển khai Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Được biết, trong năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung vào việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg bên cạnh các quy trình chung hệ thống vẫn được công bố và áp dụng trong những năm gần đây.

Như vậy, theo lộ trình, khoảng 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ được áp dụng quy trình ISO trong thời gian tới.