Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 108,66% dự toán giao năm 2019

Q. Tùng

Thông tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, lũy kế từ ngày 01/01-31/8/2019, số thu NSNN của Cục đạt 7.606,19 tỷ đồng, bằng 108,66% dự toán Bộ Tài chính giao năm 2019.

Lũy kế đến hết tháng 8/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 50.023 tờ khai (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018), tổng kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018).
Lũy kế đến hết tháng 8/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 50.023 tờ khai (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018), tổng kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018).

 Với kết quả trên, số thu của Hải quan Quảng Ninh đạt 78,41% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.700 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong kết quả trên của Hải quan Quảng Ninh, số thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt là 2.921,28 tỷ đồng, đạt 78,95% dự toán Bộ Tài chính giao (3.700 tỷ đồng); thuế giá trị gia tăng là 4.662,91 tỷ đồng, đạt 141,30 % dự toán Bộ Tài chính giao (3.300 tỷ đồng).

Có được kết quả tích cực trên là nhờ sự vào cuộc chủ động, quyết tâm của Cục Hải quan Quảng Ninh ngay từ những ngày đầu năm 2019 thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, Hải quan Quảng Ninh đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công thực hiện cụ thể đến từng đơn vị. Tại các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục qua địa bàn.

Cùng theo Cục Hải quan Quảng Ninh, lũy kế đến hết tháng 8/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 50.023 tờ khai (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018), tổng kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,26 tỷ USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018), kim ngạch nhập khẩu đạt 4,77 tỷ USD (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018).