Hải quan Quảng Ninh thắng lợi trên các mặt trận

Thanh - Giang

​Lũy kế đến cuối tháng 6/2019, các mặt công tác của Cục Hải quan Quảng Ninh đều đạt kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 5.539 tỷ đồng, đạt 79,13% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao…

6 tháng đầu năm 2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 35.000 tờ khai của 802 doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 4,86 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.
6 tháng đầu năm 2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 35.000 tờ khai của 802 doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 4,86 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đạt 5.539 tỷ đồng, đạt 79,13% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (7.000 tỷ đồng), đạt 74,85% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (7.400 tỷ đồng), đạt 62,94% chỉ tiêu điều hành (8.800 tỷ đồng), tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 7 trong toàn ngành Hải quan về thu ngân sách.

Thống kê từ ngày 01/01 đến ngày 25/6/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 35.000 tờ khai của 802 doanh nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 4,86 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 145 vụ, trị giá hàng vi phạm đạt 12,537 tỷ đồng, đạt 72,5% về số vụ và đạt 193,5% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao; chiếm tới 52% trị giá so với toàn tỉnh.

Số vụ khởi tố hình sự là 3 vụ, đạt 100% chỉ tiêu số vụ kh ởi tố; số vụ chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố là 8 vụ, đạt 160% về số vụ so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Số lượng ma túy thu giữ là 288,634 gram ma túy tổng hợp và 44,021 gram heroin.

Trong nửa đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục được Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực: thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 cho 72/72 thủ tục của 13 bộ, ngành cho trên 200 doanh nghiệp với tổng số 1.300 bộ hồ sơ, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 đạt 98% tổng số tờ khai.

Hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cũng được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động thực hiện thông qua việc tổ chức 3 hội nghị Hải quan – Doanh nghiệp cấp Cục, 6 hội nghị cấp Chi cục, giải quyết 19/24 vướng mắc ngay tại hội nghị, kiến nghị các cấp thẩm quyền giải quyết 5 vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cũng đã giải đáp 244 vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như điện thoại, làm việc trực tiếp… Những nỗ lực của Hải quan Quảng Ninh được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận tích cực, trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm trên 200 doanh nghiệp mới về làm thủ tục qua địa bàn.