Hải quan Quảng Ninh với công tác phòng, chống tội phạm

Xuân Hương

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 650/KH-HQQN về công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; trong đó, nhấn mạnh không ngừng nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về Hải quan nói riêng.

Tang vật trong một vụ vận chuyển trái phép ma túy do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ
Tang vật trong một vụ vận chuyển trái phép ma túy do Hải quan Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ

Theo Kế hoạch, năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành và của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hải quan Quảng Ninh tập trung đổi mới, sáng tạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cụ thể, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài và trang thông tin điện tử Cục Hải quan Quảng Ninh, qua các trang mạng xã hội fanpage DDCI Hải quan, CDCI các Chi cục… để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp, dân cư, nhất là tại các địa bàn khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm phức tạp để doanh nghiệp, người dân biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Hải quan.

Đồng thời, nhận thức rõ tác hại của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, không tiêu thụ, sử dụng hàng lậu, hàng giả; tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua thông tin tuyên truyền để công khai thông tin, kết quả các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả do lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý. Từ đó, cảnh báo các thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm cả trong và ngoài nước, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hàng cấm, tội phạm mua bán người.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng chủ động, làm tốt công tác dự báo tình hình về tội phạm vi phạm pháp luật và xây dựng, triển khai các chương trình, kết hoạch đấu tranh, xử lý nghiêm, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật Hải quan nói riêng.

Cơ quan Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn như biên giới, cửa khẩu, cảng biển và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là sau khi Trung Quốc thay đổi các chính sách về phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung theo dõi, kiểm soát tốt các đối tượng trọng điể, hàng hóa trọng điểm, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy… trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động tố tụng hình sự; tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố; nâng cao tỷ lệ giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định.

Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; qua đó, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy tốt vai trò thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên, các địa phương tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm nhằm quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình ình và kiềm chế được đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kèm chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng như: Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và với cấp ủy, chính quyền địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tội phạm qua biên giới giữa Cục Hải quan Quảng Ninh với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao…

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc, trực thuộc trên tinh thần đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

Trong 02 tháng đầu tiên của năm 2023, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 47 vụ, trị giá 1.116 triệu đồng, tăng 45,6% về số vụ và tăng 47% về trị giá so với năm trước.