Hải quan tăng cường vai trò cấp ủy trong tạo thuận lợi thương mại

Theo baohaiquan.vn

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan vừa ban hành Nghị quyết 301-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại- một Nghị quyết quan trọng trong nhằm gắn công tác Đảng vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Trong ảnh, hàng hóa XNK tại khu vực cảng Hải Phòng. Nguồn: PV.
Trong ảnh, hàng hóa XNK tại khu vực cảng Hải Phòng. Nguồn: PV.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương cho biết: Mục tiêu quan trọng của Nghị quyết là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hải quan, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị để đảm bảo triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc hơn nữa cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức hải quan về ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện NSW, ASW, Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành và các cam kết quốc tế của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hải quan. “Việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên chính là góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống”- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Phương, để tổ chức thực hiện Nghijq uyết, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm cụ thể hóa các kế hoạch, nhiệm vụ vào nghị quyết hàng tháng của chi, đảng bộ, đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện.

Mặt khác, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị phải cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến NSW, ASW và Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành…

Đáng chú ý, trong Nghị quyết, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cụ thể cho một số chi, đảng bộ trực thuộc. Đó là, . Chi bộ Cục CNTT & Thống kê hải quan chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để triển khai thành công Kế hoạch tổng thể triển khai NSW và ASW giai đoạn 2016 - 2020.

Chi bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan và Đảng bộ Cục Kiểm định hải quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành.

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến nay, NSW đã kết nối chính thức với 11 bộ, ngành và 38 thủ tục hành chính được thực hiện (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính). Tính đến 15/6, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý hơn 395,9 nghìn bộ, khoảng 12.300 doanh nghiệp tham gia.

Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan đã chủ trì triển khai và đưa vào hoạt động 10 địa điểm làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành tập trung tại 8 địa bàn có lưu lượng hàng hóa XNK lớn gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.