Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước vượt 18% dư toán giao năm 2021

P. Nhân

Tính đến 15/11/2021, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 11.312,941 tỷ đồng, bằng 118,02% so với cùng kỳ năm 2020 (11.312,941 tỷ đồng/9.585,112 tỷ đồng), vượt 10,91% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng) và đạt 104,75% so với chỉ tiêu phấn dấu do Tổng cục Hải quan giao (10.800 tỷ đồng). Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Cán bộ công chức Cục Hải quan Thanh  Hóa kiểm tra thực tế hàng hóa
Cán bộ công chức Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra thực tế hàng hóa

Số thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan Thanh Hóa chủ yếu là thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Khoản thu từ dầu thô tính đến 15/11/2021 là 8.698,4 tỷ đồng, chiếm 77 % tổng số thu nộp NSNN của đơn vị.

Nguồn thu lớn thứ 2 là do nhu cầu lớn về nguồn nguyên liệu (sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất) của các công ty sản xuất thép cùng với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Số thu NSNN đối với nhóm mặt hàng này là 1.536 tỷ đồng, chiếm 13,6%/ tổng thu NSNN của đơn vị.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30%, đạt 9,670 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,051 tỷ USD, nhập khẩu đạt 5,618 tỷ USD; làm thủ tục cho 98.097 tờ khai.

Cục Hải quan Thanh Hóa thường xuyên đánh giá việc thực hiện “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu” năm 2021 nhằm góp phần nâng cao chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo;

Đồng thời, Cục Hải quan Thanh Hóa cũng thực hiện tham vấn, xác định trị giá hải quan, đồng thời rà soát hồ sơ  tham vấn giá… theo quy định tránh các trường hợp có sai sót và thực hiện chuyển các nghi vấn rủi ro sang kiểm tra sau thông quan (KTSTQ);

Thực hiện nghiêm Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền thuế, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử (theo Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 của Tổng cục Hải quan) và thực hiện tốt các Thỏa thuận phối hợp thu được ký kết giữa cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Ngân hàng.

Trong các mặt công tác khác, từ đầu năm đến nay, Cục đã chủ trì và phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ 06 vụ buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 1.593,299g ma túy; Phạt vi phạm hành chính về hải quan 91 vụ, tổng số tiền phạt là 907,5 triệu đồng. Hoàn thành Kiểm tra sau thông quan 11 cuộc, lũy kế số tiền ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp tính đến 15/11/2021 là 1,612 tỷ đồng