Hải quan Thanh Hóa “về đích” sớm

PV.

Tính đến 30/11/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu nộp ngân sách nhà nước được 18.670 tỷ đồng, đạt 169,6% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính. Dự kiến, đến 31/12/2022, số thu tại Cục sẽ đạt 18.670 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2021, bằng 169% so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Đến hết tháng 11/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho 105.773 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch XNK đạt 13,344 tỷ USD
Đến hết tháng 11/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho 105.773 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch XNK đạt 13,344 tỷ USD

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, nguồn thu của đơn vị phụ thuộc chủ yếu vào việc nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm 83% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị; thu từ dầu thô tính đến 30/11/2022 là 14.650,1 tỷ đồng.

Đến hết tháng 11/2022, toàn Cục đã làm thủ tục hải quan cho 105.773 tờ khai xuất nhập khẩu (XNK). Kim ngạch XNK đạt 13,344 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu 4,480 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,863 tỷ USD. Ước tính đến ngày 31/12/2022, tổng kim ngạch XNK là 14,5 tỷ USD, trong đó XK là 4,6 tỷ USD, NK là 9,9 tỷ USD).

Tổng số doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan trong năm 2022 là 463 DN, trong đó có 156 doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu thường xuyên với các mặt hàng XNK chủ yếu như sản phẩm đá xây dựng các loại; dăm gỗ; xăng, dầu tái xuất; hải sản đông lạnh; sản phẩm may mặc; Linh kiện lắp ráp ôtô; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phụ tùng thay thế của các dự án đầu tư và mở rộng đầu tư; nguyên phụ liệu gia công, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược; thiết bị phục vụ xây dựng các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn; dầu thô, thạch cao sản xuất xi măng...

Trong năm, Cục Hải quan Thanh Hóa đã ban hành 110 Quyết định công nhận và gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại nơi sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; thực hiện 01 cuộc kiểm tra thực tế khu vực đề nghị công nhận kho xăng dầu và 01 cuộc kiểm tra tình hình hoạt động Kho ngoại quan của Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa; tham vấn 165 bộ hồ sơ, bác bỏ trị giá 05 hồ sơ, số tiền thuế truy thu nộp NSNN là 233,6 triệu đồng; Phạt vi phạm hành chính 119 vụ, số tiền phạt là 14,62 tỷ đồng.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh phòng chống ma túy, Cục đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa và đấu tranh với mọi hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới.

Năm 2022, đơn vị đã ban hành 04 kế hoạch về phòng, chống ma túy và 23 văn bản triển khai chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; ký kết Quy chế số 01/QCPH-CA-BP-HQ ngày 11/7/2022 giữa Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp giữa lực lượng Công an - Bộ đội Biên phòng - Hải quan Thanh Hóa trong công tác phòng, chống ma túy. Kết quả, đã phối hợp bắt giữ 02 vụ buôn lậu, GLTN; 07 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy; Tang vật thu giữ gồm 40kg quả thuốc phiện; 479,108g nhựa thuốc phiện; 20,149,21kg ma túy; 190 cây thuốc lá và 40 kg quả thuốc phiện.

Tính đến ngày 15/11/2022, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Thanh Hóa) đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan 16/19 cuộc (03/19 cuộc đang tiến hành kiểm tra, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022), trong đó 06 cuộc kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, 09 cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật, 01 cuộc kiểm tra theo chuyên đề của Tổng cục Hải quan giao, đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Qua kiểm tra đã ấn định thuế và chậm nộp là 780,3 triệu đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính là 258 triệu đồng.

Trong công tác cải cách hành chính, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, liên tục, năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả mục tiêu “4 tăng”,“2 giảm”, “3 không”. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cập nhật để công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Phương thức thực hiện chủ yếu bằng điện tử đã đạt đến mức độ 3, 4 của Dịch vụ công trực tuyến, một số thủ tục được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia; Xây dựng Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Thanh Hóa đến năm 2025 trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt với mục tiêu xây dựng và phát triển Cục Hải quan Thanh Hóa trở thành cơ quan hải quan điện tử hiện đại, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số theo định hướng Chính phủ số, tạo nền tảng xây dựng Hải quan thông minh;

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1741/KH-HQTH ngày 09/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 2896/KH-HQTH ngày 24/12/2021 của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc CCHC giai đoạn 2021 – 2025; Ban hành Kế hoạch số 2139/KH-HQTH ngày 27/10/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Theo đó, Cục đã xây dựng, lựa chọn thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với 05 công ty tiêu biểu trên địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Thanh Hòa; Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn; Công ty TNHH dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam; Công ty TNHH Giày Alena và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vicenza.

Trong năm, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2022 với sự tham gia của 205 doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn, duy trì thường xuyên liên tục các kênh liên lạc, hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK trên địa bàn quản lý, Cục Hải quan Thanh Hóa đã đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đồng tình ủng hộ.

Năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa xếp hạng thứ 2/25 về chỉ số năng lực cạnh tranh trong khối các đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh Thanh Hóa; xếp hạng thứ 2 về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 do Tổng cục Hải quan thẩm định.