Hải quan TP. Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách

PV.

Năm 2023, Cục Hải quan TP. Cần Thơ được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.550 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm mới, Hải quan Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Hải quan Cần Thơ phấn đấu thu NSNN bình quân mỗi tháng tối thiểu đạt 212,5 tỷ đồng;
Hải quan Cần Thơ phấn đấu thu NSNN bình quân mỗi tháng tối thiểu đạt 212,5 tỷ đồng;

Năm 2023, Cục Hải quan TP. Cần Thơ được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 2.550 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nhiệm vụ rất nặng nề và khó khăn khi mà hiện nay doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng than đá chưa có kế hoạch nhập khẩu lại và trên địa bàn quản lý chưa có dự án đầu tư lớn, nhập khẩu máy móc, thiết bị.

Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị ngay từ những ngày đầu năm; phấn đấu thu NSNN bình quân mỗi tháng tối thiểu phải đạt 212,5 tỷ đồng; chỉ đạo Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu NSNN, chống thất thu và xử lý nợ đọng năm 2023.

Cụ thể, Hải quan Cần Thơ tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 tại các Chi cục Hải quan sát với thực tế; Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thu NSNN; theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp.

Triển khai kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có đóng góp số thu thuế lớn, nắm bắt thông tin hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023, đồng thời tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ.

Tổ chức làm việc với Sở, Ban ngành trên địa bàn để tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư, để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao tính tự tuân thủ của doanh nghiệp.

Triển khai hiệu quả công tác phối hợp thu qua Kho bạc, Ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có thể nộp thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Tăng cường quản lý chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN; triển khai hiệu quả công tác thu hồi và xử lý nợ thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thiết lập tiêu chí quản lý rủi ro, thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, đấu tranh chống buôn lậu, kiểm tra nội bộ.

Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thu NSNN ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan TP. Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.