Tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Hà Anh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1340/QĐ-BTC về việc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Cần Thơ hướng dẫn DN làm thủ tục xuất nhập khẩu.
Cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Cần Thơ hướng dẫn DN làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Quyết định số 1340/QĐ-BTC ngày 4/7/2022 nêu rõ, nâng cấp Đội Nghiệp vụ hải quan Trà Vinh thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Trà Vinh trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Sáp nhập Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm vào Phòng Nghiệp vụ trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Trà Vinh trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Trà Vinh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại Cục Hải quan TP. Cần Thơ theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/8/2022.