Hạn chế ứng vốn ngân sách nhà nước cho dự án chưa cấp bách

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng chi cho đầu tư phát triển đạt 77,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán năm.

Từ nay đến cuối năm 2014, Bộ Tài chính sẽ hạn chế ứng vốn NSNN cho các dự án, công trình chưa thực sự cấp bách. Nguồn: internet
Từ nay đến cuối năm 2014, Bộ Tài chính sẽ hạn chế ứng vốn NSNN cho các dự án, công trình chưa thực sự cấp bách. Nguồn: internet
Theo đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ đạt khá so với cùng kỳ năm 2013; cụ thể vốn NSNN giải ngân đạt 47,5% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 44,4%), vốn trái phiếu chính phủ đạt khoảng 49,4% kế hoạch (so cùng kỳ là 44,6% kế hoạch).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo nguồn đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi, đặc biệt chi cho đầu tư phát triển. Về phía Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý thanh toán vốn đầu tư năm 2014 và các biện pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện công tác phân bổ và giao dự toán có địa phương còn chậm, vẫn có tình trạng chưa phân bổ hết dự toán ngay từ đầu năm, hoặc bố trí vốn đầu tư cho các dự án chưa đủ điều kiện, phân bổ vốn không đúng với cơ cấu, chương trình hỗ trợ được giao, chưa sát với khả năng triển khai thực hiện…

Do vậy nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm của Bộ Tài chính là đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế tối đa việc ứng vốn từ NSNN cho các công trình, dự án, trừ trường hợp cho các dự án cấp bách phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển đảo…