Hàng mẫu nhập khẩu gặp vướng mắc

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Theo phản ánh của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đang phát sinh vướng mắc đối với nhiều trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua đường hàng không, thuộc đối tượng phải kiểm soát hiệu suất năng lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chẳng hạn, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tiếp nhận yêu cầu thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với 4 mẫu màn hình máy tính của 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhập khẩu để thực hiện đo kiểm hàng hóa dùng cho mục đích thử nghiệm kiểm soát hiệu suất năng lượng. Mỗi loại model chỉ có 1 mẫu.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp khác nhập khẩu sản phẩm động cơ điện là hàng mẫu để đưa đi kiểm tra hiệu suất năng lượng tại tổ chức kiểm định theo quy định.

Theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới đã quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 1/1/2015.

Căn cứ công văn 1808/TCNL-KHCN ngày 30/12/2014 của Tổng cục Năng lượng- Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, các mặt hàng này sẽ thực hiện việc kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu dưới hình thức giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Tuy nhiên, các văn nêu trên lại không loại trừ hàng hóa nhập khẩu là hàng mẫu để đưa đi kiểm tra hiệu suất năng lượng tại các tổ chức kiểm định theo quy định, hoặc hàng hóa dùng cho mục đích thử nghiệm kiểm soát hiệu suất năng lượng.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng mẫu để đo kiểm, thực hiện chứng nhận hợp quy… và đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất kiến nghị với Tổng cục Hải quan giải pháp:

Đối với mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, dùng làm hàng mẫu có số lượng ít, nhỏ lẻ, khi nhập khẩu doanh nghiệp có công văn cam kết, có ý kiến bằng văn bản về việc tiếp nhận mẫu hàng để kiểm tra, kiểm nghiệm, công bố hợp quy… của cơ quan chuyên ngành chứng nhận hợp quy như Trung tâm 3, Viện Vệ sinh thực phẩm, cơ quan kiểm tra thú y… thì cho phép làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Sau khi làm thủ tục, cơ quan Hải quan bàn giao mẫu cho cơ quan chuyên ngành để thực hiện kiểm nghiệm theo quy định.