Hàng nhập khẩu là kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn không được giảm thuế

Trần Huyền

Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan đề nghị các công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.