VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngày 03/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Theo đó, để đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ thị các đơn vị thuộc Bộ:
- Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu;
- Phát huy tính sách tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm;
- Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả;
- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ;
- Cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần bảo đảm an ninh tài chính;
- Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0...
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 02/CT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM